Strane

Mape

Od ukupno 76.988.080 ubistava 33.770.545 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 de_dust2 7y 127d 08:33h 58% 50% 54.585.960 71% 23.682.957 70% 43%
2 cs_italy 3y 11d 21:03h 24% 35% 12.692.108 16% 5.593.625 17% 44%
3 cs_office 1y 126d 17:38h 11% 45% 6.901.536 9% 3.179.320 9% 46%
4 de_highschool 175d 05:58h 4% 48% 1.367.503 2% 664.250 2% 49%
5 de_dust 91d 20:06h 2% 57% 991.096 1% 427.153 1% 43%
6 de_highschool_v1a 44d 12:32h 1% 44% 304.063 0% 152.722 0% 50%
7 de_highschool_fixed 9d 05:42h 0% 45% 64.034 0% 31.683 0% 49%
8 de_highschool_redux3_nt_fixed 4d 23:32h 0% 44% 27.424 0% 13.645 0% 50%
9 de_aztec 1d 18:24h 0% 54% 18.258 0% 8.163 0% 45%
10 de_highschool_redux3a 2d 17:45h 0% 43% 14.513 0% 7.193 0% 50%
11 de_highschool_redux3_night 0d 15:43h 0% 52% 5.279 0% 2.613 0% 50%
12 de_dust2_unlimited 0d 04:43h 0% 46% 5.245 0% 2.315 0% 44%
13 de_dust2_night 0d 04:31h 0% 34% 4.229 0% 1.828 0% 43%
14 de_nightfever 0d 01:57h 0% 34% 1.822 0% 736 0% 40%
15 de_highschool_redux3 0d 05:56h 0% 43% 1.594 0% 797 0% 50%
16 de_highschool_redux3_fixed 0d 06:07h 0% 42% 1.498 0% 716 0% 48%
17 de_dust2_inverted 0d 00:47h 0% 40% 884 0% 375 0% 42%
18 cs_assault 0d 00:26h 0% 0% 269 0% 113 0% 42%
19 de_highschool_redux3_night_fix 0d 00:51h 0% 60% 227 0% 104 0% 46%
20 cs_compound 0d 00:10h 0% 0% 203 0% 95 0% 47%
21 de_highschool_redux3_fix 0d 00:39h 0% 68% 121 0% 56 0% 46%
22 de_vegas_css 0d 00:04h 0% 33% 109 0% 42 0% 39%
23 de_inferno 0d 00:05h 0% 25% 105 0% 44 0% 42%