Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:413.147
Unique ID:STEAM_0:1:10831218
Steam IDv3:[U:1:21662437]
Steam Community:76561197981928165
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. sep 2019. 17:30:22 (Ukupno: 123 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 14:39:07 sati
Prosečan ping:147,27ms (Latency: 73,63ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 1d 11:08h 108 puta 59% 1,70
Allies 0d 19:17h 74 puta 40% 1,62
Spectator 0d 00:00h 1 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp44 0d 19:37h 159 puta 38% 1,81
class_allied_heavy 0d 16:19h 86 puta 20% 1,62
class_axis_kar98 0d 11:25h 134 puta 32% 1,48
class_allied_garand 0d 01:09h 17 puta 4% 2,37
class_axis_pschreck 0d 01:06h 5 puta 1% 1,95
class_allied_thompson 0d 00:48h 11 puta 3% 1,41
class_axis_sniper 0d 00:30h 7 puta 2% 2,71
class_axis_mp40 0d 00:08h 1 puta 0% 4,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 843 puta 5.058
Headshot 716 puta 716
Double Kill (2 kills) 310 puta 310
Round Win 196 puta 980
Triple Kill (3 kills) 166 puta 332
Domination 123 puta 615
Capture Blocked 82 puta 492
Rampage (5 kills) 75 puta 300
Domination (4 kills) 57 puta 171
Revenge 12 puta 60
Mega Kill (7 kills) 10 puta 50

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_avalanche 2d 12:37h 3.500 98% 2.106 1,66 764 98% 22%
dod_donner 0d 01:33h 60 2% 36 1,67 16 2% 27%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.177 41% 195 28% 299 47% 25%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 703 25% 173 25% 189 30% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 527 18% 89 13% 70 11% 13%
FRAG_GER German Grenade 1,00 86 3% 23 3% 11 2% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 81 3% 8 1% 10 2% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 52 2% 49 7% 4 1% 8%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 51 2% 39 6% 13 2% 25%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 46 2% 95 13% 11 2% 24%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 40 1% 15 2% 7 1% 18%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 36 1% 7 1% 6 1% 17%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 33 1% 2 0% 5 1% 15%
C96 Pistol c96 1,50 26 1% 1 0% 6 1% 23%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 11 0% 5 1% 1 0% 9%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 2.798 17.6 64.9 17.5
BAR 1.713 18.0 60.4 21.7
K98 633 9.5 74.7 15.8
FRAG_GER 329 12.8 72.9 14.3
RIFLEGREN_GER 239 15.5 72.4 12.1
FRAG_US 165 12.1 74.5 13.3
THOMPSON 141 18.4 61.7 19.9
GARAND 96 14.6 77.1 8.3
C96 77 23.4 53.2 23.4
MG42 59 25.4 55.9 18.6
PSCHRECK 53 9.4 69.8 20.8
K98_SCOPED 46 6.5 84.8 8.7
MP40 38 21.1 44.7 34.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 22.030 2.798 63.686 1.177 195 6,04 299 25% 13% 22,80 18,70
BAR 13.855 1.713 41.952 703 173 4,06 189 27% 12% 24,50 19,70
K98 1.702 633 2.441 527 89 5,92 70 13% 37% 3,90 3,20
FRAG_GER 800 338 13.472 86 23 3,74 11 13% 42% 39,90 9,30
RIFLEGREN_GER 139 244 8.355 81 8 10,13 10 12% 176% 34,20 1,70
FRAG_US 563 174 6.050 52 49 1,06 4 8% 31% 34,80 10,80
GARAND 490 96 1.085 51 39 1,31 13 25% 20% 11,30 9,60
THOMPSON 1.331 141 4.191 46 95 0,48 11 24% 11% 29,70 28,90
K98_SCOPED 91 46 60 40 15 2,67 7 18% 51% 1,30 2,30
MG42 958 59 794 36 7 5,14 6 17% 6% 13,50 26,60
PSCHRECK 76 53 878 33 2 16,50 5 15% 70% 16,60 2,30
C96 547 77 2.143 26 1 26,00 6 23% 14% 27,80 21,00
MP40 313 38 1.043 11 5 2,20 1 9% 12% 27,40 28,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: