Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:4.095.218
Unique ID:STEAM_0:1:213233061
Steam IDv3:[U:1:426466123]
Steam Community:76561198386731851
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:30. jul 2019. 17:06:12 (Ukupno: 419 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 15:02:16 sati
Prosečan ping:71,48ms (Latency: 35,74ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 5d 11:53h 207 puta 87% 3,15
Axis 0d 02:26h 32 puta 13% 2,50
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_garand 2d 22:19h 372 puta 45% 2,98
class_allied_sniper 1d 12:54h 108 puta 13% 3,69
class_allied_heavy 0d 19:57h 233 puta 28% 3,13
class_allied_thompson 0d 04:33h 71 puta 9% 3,01
class_axis_kar98 0d 01:41h 30 puta 4% 2,41
class_axis_mp44 0d 00:22h 6 puta 1% 2,71
class_axis_sniper 0d 00:11h 4 puta 0% 3,56
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 3.995 puta 3.995
Domination 1.668 puta 8.340
Double Kill (2 kills) 1.046 puta 1.046
Triple Kill (3 kills) 731 puta 1.462
Rampage (5 kills) 680 puta 2.720
Domination (4 kills) 555 puta 1.665
Round Win 527 puta 2.635
Mega Kill (7 kills) 401 puta 2.005
Capture Blocked 329 puta 1.974
Area Captured 246 puta 1.476
Ownage (9 kills) 170 puta 1.020
Ultra Kill (11 kills) 88 puta 616
Revenge 47 puta 235
Killing Spree (13 kills) 12 puta 96

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_avalanche 5d 15:20h 19.829 100% 6.321 3,14 3.995 100% 20%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 5.647 29% 20 0% 1.191 30% 21%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 4.133 21% 26 1% 588 15% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 3.855 20% 1.774 36% 899 23% 23%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 2.065 11% 69 1% 502 13% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 1.133 6% 841 17% 141 4% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 893 5% 3 0% 259 7% 29%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 582 3% 55 1% 163 4% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 421 2% 954 20% 92 2% 22%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 376 2% 439 9% 49 1% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 218 1% 705 14% 31 1% 14%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 176 1% 1 0% 25 1% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 35 0% - 0% 9 0% 26%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 10.638 13.0 72.2 14.8
MP44 9.202 14.5 68.8 16.7
BAR 4.540 14.1 70.2 15.7
SPRING 4.439 6.7 83.5 9.8
COLT 2.054 11.9 76.6 11.5
THOMPSON 1.572 14.7 68.1 17.2
MP40 1.239 16.9 64.5 18.6
K98 1.131 8.3 78.2 13.5
RIFLEGREN_US 469 13.9 71.0 15.1
MG42 398 20.9 59.8 19.3
K98_SCOPED 370 7.6 82.2 10.3
FRAG_US 105 13.3 72.4 14.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GARAND 32.521 10.638 134.906 5.647 20 282,35 1.191 21% 33% 12,70 5,80
SPRING 7.066 4.439 9.885 4.133 26 158,96 588 14% 63% 2,20 1,70
MP44 41.608 9.206 224.538 3.855 1.774 2,17 899 23% 22% 24,40 10,80
BAR 21.294 4.540 108.119 2.065 69 29,93 502 24% 21% 23,80 10,30
K98 2.127 1.131 4.218 1.133 841 1,35 141 12% 53% 3,70 1,90
COLT 7.088 2.054 50.258 893 3 297,67 259 29% 29% 24,50 7,90
THOMPSON 8.877 1.572 42.335 582 55 10,58 163 28% 18% 26,90 15,30
MP40 5.989 1.239 35.662 421 954 0,44 92 22% 21% 28,80 14,20
K98_SCOPED 576 370 652 376 439 0,86 49 13% 64% 1,80 1,50
MG42 3.167 398 5.015 218 705 0,31 31 14% 13% 12,60 14,50
RIFLEGREN_US 300 483 15.905 176 1 176,00 25 14% 161% 32,90 1,70
FRAG_US 177 107 3.829 35 0 35,00 9 26% 60% 35,80 5,10

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: